Vi på Explore Sälen har gjort allt vi kan för att COVID-19 anpassa våra aktiviteter. Nedan kan ni läsa mer om vad vi har gjort för att säkerställa att vi genomför våra aktiviteter på ett så säkert sätt som möjligt.

Explore Sälens verksamhet

I spåren av Coronaviruset (COVID-19) har vi på Explore Sälen vidtagit vissa åtgärder för att minska smittspridningen för våra gäster, ortsbefolkning och personal. Vi har dock valt att hålla vår verksamhet öppen och litar på ert omdöme gällande er egna hälsa. Att genomföra aktiviteter med oss innebär såklart en viss risk att exponeras för viruset, men då vi i dagsläget endast erbjuder aktiviteter utomhus och i små grupper bör smittorisken bedömas som låg (jämfört med mycket annat i samhället) och utifrån att vi följer FHM riktlinjer och även vidtagit följande åtgärder hoppas vi att ni skall känna er trygga med att boka en aktivitet hos oss.

 • Personal som visar minsta tecken på förkylning stannar hemma i 7 dagar efter att förkylningen har gått över,
 • Vi har slutat med handhälsning när vi möter våra gäster,
 • Vid samtliga aktiviteter tillhandahålls handsprit för våra gäster,
 • Vi uppmanar er gäster att inte delta i aktiviteter om ni känt av förkylningssymptom de senaste 7 dagarna,
 • Vid eventuell servering av mat i samband med aktiviteter använder våra guider alltid latexhandskar.

Miniskoteruthyrning

 1. Hela aktiviteten – från bokning och betalning till incheckning och instruktioner – kommer att ske utomhus och dessutom helt utan någon form av närkontakt.
  1. Genom att ni bokar via vårt bokningssystem där det endast finns ett begränsat antal platser per tillfälle så undviker vi trängsel vid banan.
  2. Betalning sker vid bokningstillfället eller genom swish på plats.
  3. Hjälmprovning och instruktioner sker utomhus i anslutning till miniskotern.
 2. Vi rekommenderar er att ta med egen skoterhjälm. Av lagskäl, får ni tyvärr inte använda er slalomhjälm när ni kör våra miniskotrar.
 3. Är det så att ni inte har någon skoterhjälm så har vi gjort allt vi kan för att COVID-säkra våra lånehjälmar:
  1. Vi kommer inte att använda oss av integralhjälmar, utan av jethjälmar.
  2. Efter varje användning kommer visiret och innertyget att desinfekteras.
  3. Vi kommer att rotera alla hjälmar vi har så att den ni får låna är den som användes vid första utlåningstillfället. Med andra ord låter vi det gå så lång tid som möjligt mellan användning.