Vi älskar äventyr!

CSR & Ansvar

CSR och lokalt ansvar

För oss på Explore Sälen är det viktigt att kunna stå för det vi gör och kunna ta ansvar för våra handlingar. Hållbarhet handlar för oss först och främst om att kunna driva vårt eget företag på ett så miljövänligt och långsiktigt hållbart sätt som möjligt, vilket vi gör genom att hela tiden göra medvetna små- och stora val i vardagen.

Miljöpolicy

Gällande själva miljöarbetet har vi ingen uttalad och svulstig miljöpolicy utan tycker att det räcker tillräckligt långt med ”sunt förnuft” och att vi i alla lägen försöker tänka och handla så miljövänligt som möjligt i allt vi gör. Exempelvis väger miljöargumenten mycket tungt när vi väljer att utveckla nya produkter och vi försöker i så stor utsträckning som möjligt handla lokalt och med lokala råvaror.

Lokalt ansvar

Eftersom vi själva lever och verkar i Sälen så är det också viktigt för oss att försöka hjälpa till i det ”lokala samhället” på olika sätt. Vi är alltid öppna för olika former av samarbeten gällande lokala initiativ. Under rubriken ”Våra vänner” beskriver vi vår vilka vi samarbetar med just nu – kolla gärna in våra vänner och vad de har för sig just nu!